Nadat Aad van Velsen in 2007 en 2008 deel uitmaakte van het team “Ginaf Rally Power”, besloot hij in 2014 een eigen team op te richten met als doelstelling: deelname aan “Le Dakar 2016”. Nadat de stichting “van Velsen Rally Sport” was opgericht, kon er met de voorbereidingen begonnen worden.